ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Sistemi- UAKBİS
Hep Birlikte Başarmak Daha Kolay
UAKBİS ARAMA MOTORUNUN AMACI

Üniversitemizde 2013 yılında kurulan Akademik Bilgi Sistemi (UAKBİS) aracılığı ile on binlerce makale, kitap, bildiri, proje ve benzeri akademik faaliyet ve çıktı kayıt altına alınmıştır. Bu veri tabanı sürekli güncellenmekte ve veri sayısı ve içeriği sürekli zenginleşmektedir.

Bu büyüklükte bir veri tabanı gerek üniversite dışından gerekse de üniversite içinden farklı çalışma konuları ve disiplinlerde araştırma yapan ve işbirliği yapmak üzere ortak arayışında olan akademisyen ve araştırıcıları bir araya getirme potansiyeline sahiptir.

Günümüzde üniversite, sanayi ve toplum üçgeninde işbirliği konusu son derece güncel ve dinamik bir alan olup, işbirliği konusunda istekli grupların birbirlerinin çalışma konularını görmesi ve veriyi üreten akademisyene ilişkin bilgiye kolayca ulaşması gerekmektedir.

UAKBİS ARAMA MOTORU üniversitemiz dışından ve içinden gelecek ortaklık arayışlarının ilk aşamasında tarafların buluşmasını sağlayacak bir platformdur. İkinci aşamada ise üniversitemizin üniversite, sanayi, toplum işbirliğinden sorumlu birimleri aracılığıyla, arama yapan kişinin isteğine bağlı olarak, arama yapan kişi ile arama yapılan konuda çalışan üniversitemizdeki yetkin akademisyenlerin buluşturulması sağlanacaktır.

Arama motoruna ilişkin görüş ve önerilerinizi iletişim menüsünde bilgileri verilen UAKBİS programını ve arama motorunu oluşturan UAKBİS ekibine iletebilirsiniz.

Yapılan tüm bu çalışmalar, Üniversitemizin toplumla bütünleşmek adına azmini ve işbirliğine verdiği önemi göstermektedir.

UAKBİS isimli programın ve ona bağlı çalışan arama motorunun önemli işbirliklerinin başlangıcına aracılık etmesini dilerim.


Saygılarımla,

Prof.Dr.Kamil Dilek

Rektör